Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

 • Български
  • Френски
  • Английски
  • Румънски
  • Чешки
  • Немски
  • Испански
  • Полски

Нашите решения

VAT refund

Възстановяване на ДДС

Благодарение на предварителното финансиране, FastVAT може да възстанови вашия ДДС в рамките на 3 дни след получаване на електронните ви фактури.

EXCISE DUTY REFUND

Възстановяване на акциз

Можете да възстановите акциза върху дизеловото гориво, ако зареждате с гориво във Франция, Белгия, Испания, Италия, Словения или Унгария.

Imagen Extranet homepage

Customer area login

Най-прозрачната частна клиентска зона, в която можете да качвате фактури, които да бъдат възстановени, и достъп до всички прегледи на вашите искания за ДДС и акциз.